apžaisti

apžaisti
1 apžaĩsti, apžaĩdžia, àpžaidė, apžáisti K; Q537 1. tr. SD221, D.Pošk, N, Sut, KGr169 žaidžiant laimėti, nugalėti, aplošti (ppr. kortomis): Žáid[ė] any kortõs ir jau ėm[ė] maskolius apžáid[ė] LzŽ. 2. refl. prasilošti: Čysta visas apsižáidė tas cėrius (caras) (ps.) LzŽ. 3. tr. R143,319, , 188,427, 213, N, K, euf. priversti santykiauti lytiškai: Apžáisti, nužaisti, nėščią padaryti KII174. Prigulu, apžaidžiu, apjuokiu mergą R64, 85. Nėsa kaip Dievo vaikai žmonių dukteres apžaidė ir vaikų iš jų sulaukė RB1Moz6,4. \ žaisti; apžaisti; atžaisti; įžaisti; išžaisti; nužaisti; pažaisti; peržaisti; pražaisti; prižaisti; razsižaisti; sužaisti; užžaisti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • apžaisti — apžai̇̃sti vksm. Apžai̇̃sti var̃tininką, išė̃jusį iš var̃tų, yrà sudėtingiaũ nei stóvintį var̃tuose …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apžaidimas — apžaidìmas sm. (2); D.Pošk, Sut → 1 apžaisti 1. žaidimas; apžaidimas; atžaidimas; įsižaidimas; išžaidimas; nužaidimas; pažaidimas; pražaidimas; sužaidimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžaisti — 1 atžaĩsti, atžaĩdžia, àtžaidė tr.; SD210 1. Sut, LL119 lošiant atgauti tai, kas buvo pralaimėta. 2. refl. iki valios prisižaisti: Kas gali būti įdomiau už šį žaidimą! Žaisdavo neatsižaisdavo rš. | prk.: Sunku atsisveikinti [su iliuzijomis]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžaisti — 1 išžaĩsti, išžaĩdžia, ìšžaidė, išžaisti Š, KŽ; N 1. tr. SD411, Sut, Š, Rtr žaidžiant laimėti, išlošti: Nieko neišžaidžiau LzŽ. Anas jau grašių daugel išžaidė Lz. Ne manas daiktas duot jumus [karūnas], bet tiemus, kurie veja ir išžaidžia DP485 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužaisti — 1 nužaĩsti, nužaĩdžia, nùžaidė, nužaisti DŽ1, KŽ 1. tr. NdŽ žaidžiant laimėti, nugalėti: Su tais kauliukais kiekvieną galima nužaĩsti DŽ1. Ėmė jis dabar žaisti ir per trumpą laiką beveik pusę pasaulio nužaidė J.Balč. 2. intr. blogai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažaisti — 1 pažaĩsti, pažaĩdžia, pàžaidė, pažaisti Rtr, Š, DŽ1; S.Dauk, LL157 nj. 1. intr. kurį laiką užsiimti malonumą teikiančiais dalykais, kiek papramogauti žaidžiant žaidimus: Vaikai išbėgo pažaĩsti DŽ1. Ar nori pažaisti su mumis? NdŽ. Ana išej[o] …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržaisti — 1 peržaisti tr. DŽ1 sužaisti iš naujo, dar kartą: Pusfinalinės rungtynės bus peržaidžiamos rš. žaisti; apžaisti; atžaisti; įžaisti; išžaisti; nužaisti; pažaisti; peržaisti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pražaisti — 1 pražaĩsti, pražaĩdžia, pràžaidė, pražaisti K, NdŽ, DŽ1; R364, MŽ488, S.Dauk nj. 1. intr. praleisti laiką žaidžiant, linksminantis, pramogaujant: Vaikai visą pusdienį pràžaidė DŽ1. Didesnę dalį laiko Mykoliukas pražaisdavo gatvėje su vaikais …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prižaisti — 1 prižaĩsti, prižaĩdžia, prìžaidė nj. 1. tr. NdŽ daug žaidimų žaisti: Kiek tų dainų pridainuodavom, kiek tų žaidimų prižaĩsdavom Kln. 2. refl. pakankamai ilgai žaisti. | prk.: Saulutė, prisižaidusi ir prisijuokusi visą dieną padangėse, tuojau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • razsižaisti — 1 ×razsižaisti, razsižaidžia, razsižaidė (hibr.) įsismaginti žaisti: Kab iš kalnelio razsižaidė gniedas arklys ir razdaužė akmenį Zt. žaisti; apžaisti; atžaisti; įžaisti; išžaisti; nužaisti; pažaisti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”